Геннадій Москаль оскаржив положення закону «Про повну загальну середню освіту», що суперечать Європейській хартії регіональних мов, або мов нацменшин

Голова громадської організації «Народ України проти корупції» Геннадій Москаль звернувся до Верховного суду України з адміністративним позовом щодо невідповідності положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», що набув законної сили з 16 січня 2020 року, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», ратифікованого 15.05.2003 року, дата набуття чинності 01.01.2006.

Ратифікаційні грамоти англійською та французькою мовами зберігаються в архіві Ради Європи у Стразбурзі.

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, підписана від імені Уряду Європи 2 травня 1996 року і ратифікована Законом України від 15 травня 2003 року за №1802-IV. Положення Хартії  застосовуються до таких мов національних меншин: білоруська, болгарська, гагаузька, грецька (урумська і румейська), єврейська (ідіш), кримськотатарська, молдавська, німецька, російська, польська, румунська, словацька, угорська.

Україна взяла на себе зобов’язання згідно ч. ІІІ ст. 8 «Освіта», що передбачає надання дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної, університетської та іншої вищої освіти регіональними мовами, або мовами національних меншин, якщо учні (студенти) та їх сім’ї цього бажають, і кількість бажаючих вважається достатньою.

Для цього закон передбачає створення незалежного органу, що контролюватиме відповідні державні інституції України для виконання взятих на себе зобов’язань перед Радою Європи. Даний орган складає доповіді і висновки, які мають оприлюднюватися.

На жаль, такий наглядовий орган в Україні відсутній.

Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання застосування Європейської Хартії  регіональних мов або мов нацменшин в судовій владі, адміністративних органах та публічних послугах, ЗМІ, культурі, економічному і суспільному житті, транскордонних обмінах.

На жаль, взяті на себе зобов’язання Україна також не виконує.

Що стосується ч. ІІІ ст. 8 «Освіта», то Закон України «Про повну загальну середню освіту» не відповідає взятим зобов’язанням щодо навчання дітей регіональними мовами, або мовами нацменшин.

Щодо пункту 4 статті 5 даного Закону, який дозволяє застосування в навчальному процесі мов корінних народів, то це положення закону є нікчемним, оскільки Верховною радою не прийнято закон «Про корінні народи» . Тому внесення даної норми в закон є щонайменше обманом Ради Європи.

Також Геннадій Москаль звернувся до Ради Європи з пропозицією приєднатися до позову. Це ж стосується і представників нацменшин, чиї права на навчання мовами національних меншин порушені.

Поширити